I Urmödrarnas Fotspår

I Urmödrarnas fotspår är en kurs vandring på ett år för kvinnor som gått in i Menopausen.

Urmödrarna kallar oss till att återförenas och återminnas denna kraftfulla fas i livet!
Dom ber de kvinnor som känner sig kallade att ”komma hem” till den ursprungliga förmågan att hålla energi, vara en container för den skapande Urkraften och att stabilisera den Väv som håller oss alla samman.
När vi återanknyter och återansluter oss till, och med vår stora Moder och den Källa från vilket allt liv är sprunget via vårt VARANDE, attraherar vi det vi vill skapa utan kamp och ”overdoing”.Denna ettåriga vandring är en transformation och helande av historiens vrångbild av den fas i kvinnans liv som förvisats in i skuggorna och djupt ner i det undermedvetna.Det är dags att väcka Urelden inom oss och följa dess ljus som leder oss in och hem till oss själva.Det är dags medvetandegöra vår Urlog, gobelängen som vävts av tidigare generationer. Vi är födda hit med sländan i handen för att spinna vår Väv…och att drömma en ny värld i samklang med den stora Urlivmodern som föder fram allt liv.Det är dags för oss kvinnor att åter hedra denna kraftfulla övergångstid vilket Menopausen representerar.
Dags att trampa upp de gamla stigarna in i Vildmarken, både inåt och utåt.
De gamla Urmödrarna ”sjunger oss hem”…och tonen som slår an i oss, vibrerar in och ut i den Väv som är livets altare och stomme.
Denna vandring är också en introduktion till att ”smyga på” Völvan/Valan som är vår nordiska benämning på ”prästinnan”.
Vår Urmoder i Norden är Hel och hennes treenighet Nornorna.Kursträningen går ut på att återanknyta till vårt land, våra marker, vår natur (årstiderna och Gudinnans olika ansikten) med dess väsen och myter, djur, kraftdjur, följeslagare (fylgjor).
Örter såsom hjälpväxter och medicin.
Att resa i Moderträdet/Världsträdet i under, mellan och övervärlden.
Läsa Väven och spinna sin Livstråd/Ödestråd.Kursen inkluderar även:Hels Årshjul
Att vandra Månfaserna
Utesittning
Livmoderriten under 13 månvarv.
Soul Retreivel, hämta hem själsdelar.
Transfiguration, att hela med ljus.
Plocka upp Förmödrapipan.

Denna ettåriga resa är djupt transformerande och processinriktad med terapeutiska inslag.

Kursstart ej satt!

mars
maj
juni
aug

sept
okt
nov
dec

jan- avslut

Kurspris kan delbetalas inkluderande övernattning och frukost.
Medtag egen mat.
Kaffe och te ingår

Jag som håller kursen heter
Margitta Wigren Medium, Prästinna och SoulMidwife. Jag har jobbat som medium och haft kvinnocirklar i 30 år och har stor erfarenhet av helande processer både enskilt och i grupp.
Jag vägleds bla av en grupp i andevärlden som kallar sig för Urmödrarna som finns till vår hjälp i denna omvälvande tid.

Plats
Anima Tempel
Johanna Ekman
Larberg 408
663 92 Hammarö

För mer info ring Margitta Wigren på 0722-332260

Jag och Johanna önskar er hjärtligt välkommen in i cirkeln!